Vi förenar adeln i Finland.


 

Aktuellt

Farsdagslunch 2022

FAF:s farsdagslunch ordnas igen på Farsdagen den 13 november 2022. 

Medlemscirkulären

Från början av 2022 skickas cirkulären och kallelserna endast per e-post. Därför är det viktigt att meddela sin e-postadress till info@adelsforbundet.fi.