Vårens ansökningstid är 01. - 30.04.2024.

Ansökningar behandlas av styrelsemötet i maj.

Ansökningstiden har gått ut.